Plaats in de Jeugdhulpverlening

In Vlaanderen zijn er heel wat diensten die zich richten op kinderen en/of hun opvoeders, gaande van zeer eenvoudige hulp tot zeer gespecialiseerde hulp. Al deze diensten vallen onder de "integrale jeugdhulp".

Er zijn diensten die zich richten op heel brede preventie: zij bieden heel vrijblijvend advies, informatie, ... aan iedereen die dit zou kunnen gebruiken.
bv. Consultatiebureau Kind en Gezin

Aan de andere kant van het continuüm is er zeer gespecialiseerde hulp voor een beperkt aantal kinderen of gezinnen.
bv. langdurige residentiële opvang voor jongeren die zware gedragsproblemen vertonen.

De CKG's bieden pedagogische begeleiding; we worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en we richten ons op gezinnen die aanvoelen dat de algemene adviezen die ze vinden niet volstaan om een probleem in de opvoeding op te lossen, maar waar de problemen ook nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen opgelost of verbeterd worden.

Er zijn 21 verschillende Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, verdeeld over gans Vlaanderen. (zie "Waar vind je ons?")

Het hulpaanbod binnen de CKG's kan van elkaar verschillen.
Meerdere CKG’s hebben ook afdelingen. Sommige van die afdelingen bieden maar 1 of 2 werkvormen aan.
Om zicht te krijgen op het aanbod in jouw buurt, bekijkt u best de website van de CKG's in jouw buurt.

Heel wat hulpaanbod zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen, ambulante en korte opvang kan door het CKG zelf ingeschakeld worden. Enkel voor residentiële opvang (lange duur) moet er ook een derde instantie (de intersectorale toegangspoort) zijn goedkeuring geven.

We gaan steeds uit van een goede samenwerking met ouders en kinderen, maar we investeren ook in een vlotte samenwerking met eventueel andere betrokken diensten, zodat jouw hulpverlening op elkaar afgestemd is.