Veelgestelde vragen

Hieronder kunt u enkele veelgevraagde vragen bekijken. Als u hieronder uw antwoord niet terugvindt, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier. We zorgen voor een antwoord binnen de 24 uur!» Heeft een CKG iets te maken met het OndersteuningsCentrum Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank/ politie ?

Je kan als ouder rechtstreeks een hulpvraag stellen aan het CKG en hoeft dit niet te doen via Bijzondere Jeugdzorg. OndersteuningsCentrum Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank/politie doen soms wel beroep op onze hulp om gezinnen verder te helpen.

» Hoe lang duurt de begeleiding? Mag ik hierin mee beslissen?

De duur van een begeleiding is begrensd in tijd. Hoe lang dit duurt hangt af van de vragen/ doelstellingen waaraan je samen werkt. Uiteraard heb je inspraak in de duur van de begeleiding.

» Is er beroepsgeheim? Zullen mensen uit de buurt te weten komen dat ik begeleiding krijg?

Al onze medewerkers zijn gebonden door beroepsgeheim. Informatie kan intern gedeeld worden als dit nodig is voor de begeleiding. We geven enkel met jullie toestemming informatie over je gezin door aan andere personen/diensten.

» Mag er ook familie op bezoek komen als mijn kind bij jullie verblijft?

Je kan zelf mee bepalen wie er al dan niet op bezoek mag komen. In samenspraak met de begeleiding bekijken we wanneer deze bezoekmomenten kunnen plaatsvinden.

» Met welke thema's kan ik bij mijn begeleider terecht en met welke niet?

Omdat we je ondersteunen bij de opvoeding van je kinderen, kan je in principe met alle opvoedingsvragen bij ons terecht. Ook andere vragen kunnen aan bod komen. Het zou kunnen dat bepaalde kenmerken van je kind, gezin of situatie maken dat andere hulpverleners jullie beter kunnen helpen. Dit advies wordt samen met jullie besproken.

» Moet ik betalen voor begeleiding?

Als wij aan huis komen, is de begeleiding gratis. Voor bepaalde oudertrainingen wordt er een bijdrage aangerekend en als je kind bij ons verblijft, vragen we ook een bijdrage. Hiermee betalen wij de voeding, het speelgoed, enz. Voor opvang via de intersectorale toegangspoort is de afspraak dat 2/3 van het kindergeld doorgestort wordt aan het CKG als bijdrage. Dan wordt ook de kledij, school-, medische kosten, enz door ons betaald. Mogelijke aanvullende vragen, kan je in het CKG in je buurt stellen.

» Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Afhankelijk van je vraag, kan je o.m. terecht bij je persoonlijke gezinsbegeleider, de leefgroepbegeleiding of de directie.

» Wanneer komt er iemand bij mij thuis voor een gesprek?

Bij een begeleiding aan huis, zal er elke week minstens een keer een gezinsbegeleider met jullie komen praten. Een gesprek duurt gemiddeld 1 a  1.30u. Als je kind in het CKG verblijft, zullen er daarnaast ook contacten/ gesprekken zijn, die doorgaan in het centrum.

» Wat kan ik verwachten van de huisbezoeken?

Tijdens de huisbezoeken zal er met jou en je kind gepraat worden en worden opvoedkundige vaardigheden ingeoefend. Het is geen huishoudelijke hulp of babysit.

» Wat zijn de verschillen met een gewone kinderopvang?

Een CKG biedt hulpverlening met als doel het gezin te ondersteunen bij de opvoeding. Hierbij staat het hele gezin centraal. Tijdens het verblijf van je kind wordt zijn/haar ontwikkeling opgevolgd en zijn er besprekingen om de hulp op elkaar af te stemmen.

» Wordt er rekening gehouden met de mening/vragen van mijn kind?

We vinden het welbevinden en de mening van je kind erg belangrijk. Daarom trachten we waar mogelijk je kind te betrekken en mee te laten beslissen.