Naar elkaar toe

In onze samenwerking hebben we respect voor jouw mening, cultuur en eigen manier van leven. We hebben begrip voor jouw moeilijkheden, zorgen en noden.

Om jouw gezin en kinderen zo goed mogelijk te helpen, vragen we dat je: 
 bereid bent tot samenwerken, 
 de zorg en verantwoordelijkheid voor je kind blijft dragen, 
 de gemaakte afspraken nakomt.

Om een hulpverlening slaagkansen te geven is het belangrijk om een wederzijdse, eerlijke en open communicatie te hanteren. In het belang van het kind streven we ernaar de begeleiding niet onnodig lang te laten duren.

Bij elke begeleiding wordt een persoonlijk dossier opgemaakt. Dit dossier is strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim.