Semi-residentiële opvang voor kinderen (0 tot 12 jaar), gekoppeld aan een integrale gezinsbegeleiding.