Algemeen

In eerste instantie gaan wij vooral luisteren naar uw hulpvraag.

In een kennismakingsgesprek kunnen we met jou en met de eventuele hulpverlener die jou heeft doorverwezen, die hulpvraag verder verkennen en nagaan welk hulpaanbod het meest een antwoord kan bieden op jouw vraag.
Er wordt hierbij rekening gehouden met de specifieke problemen, de concrete situatie in jouw gezin en de minst ingrijpende aanpak voor je kind.
Bovendien mag je rekenen op respect voor jouw overtuigingen, cultuur en specifieke noden, zorgen en moeilijkheden.

Jouw hulpvraag wordt in het CKG aan het team voorgelegd. Samen wordt er bekeken of wij het meest geschikt zijn om je verder te helpen. Het zou immers ook kunnen dat bepaalde kenmerken van je kind, je gezin, de omgeving of situatie maken dat een ander aanbod beter zou aansluiten bij wat je nodig hebt.
Wanneer er ondervonden wordt dat je nood hebt aan andere of meer gespecialiseerde hulp, dan helpen we je zoeken naar diensten die dat aanbod doen en verwijzen we je door.

Indien het echter duidelijk is dat wij het meest geschikte aanbod kunnen bieden, dan worden er afspraken gemaakt omtrent de opstart van de hulpverlening.

In bepaalde gevallen zal die hulp onmiddellijk kunnen starten, in andere gevallen zal je eerst nog een periode op een wachtlijst staan.

Het hulpaanbod van een CKG bestaat meestal uit mobiele begeleidingen, ambulante pedagogische trainingen, ambulante opvang en/of residentiële opvang.

Je kan steeds terecht op de website van het CKG in jouw buurt om hun aanbod te leren kennen.